PLANşEE ACUSTICE DE RĂCIRE şI PLANşEE DE RĂCIRE

PLANşEE ACUSTICE DE RĂCIRE şI PLANşEE DE RĂCIRE

plafon acustic REHAU

plafon acustic REHAU

CUPRINS
1. . . . . . . Informaţii şi instrucţiuni de siguranţă . . .  4
2. . . . . . . Planşee acustice de răcire . . . 6
2.1 . . . . . Descrierea sistemului . . . 6
2.1.1. . . . Componente ale sistemului. . . 6
2.1.2. . . . Ţevi utilizate. . . . 6
2.1.3. . . . Descriere . . . 7
2.1.4. . . . Domenii de utilizare. . . 7
2.1.5. . . . Planşeu acustic de răcire cu model perforat 6/18 R. . . 8
2.1.6. . . . Planşeu acustic de răcire cu model perforat 8/18 R . . . 10
2.1.7. . . . Planşeu acustic de răcire cu model perforat 8/18 Q . . . 12
2.1.8. . . . Izolaţie opţională . . . 14
2.2 . . . . . Montaj. . . 15
2.2.1. . . . Condiţii constructive climatice. . . 15
2.2.2. . . . Depozitarea . . . 15
2.2.3. . . . Etape de montaj. . . 15
2.3 . . . . . Tratamentul suprafeţelor. . . 20
2.3.1. . . . Şlefuirea suprafeţei. . . 20
2.3.2. . . . Intradosul. . . 20
2.3.3. . . . Grund. . . 20
2.3.4. . . . Vopsele şi lacuri. . . 20
2.3.5. . . . Detectarea conductelor care transportă agent termic . . . 20
2.4 . . . . . Rosturi şi racorduri . . . 21
2.4.1. . . . Rosturi de mişcare. . . 21
2.4.2. . . . Racordul la perete. . . 21
3. . . . . . . Planşee de răcire . . . 22
3.1 . . . . . Descrierea sistemului . . . 22
3.1.1. . . . Timp de montaj foarte scurt datorită elementelor de planşeu prefabricateComponente ale sistemului . . . 22
3.1.2. . . . Ţevi utilizate. . . 22
3.1.3. . . . Descriere . . . 22
3.1.4. . . . Domenii de utilizare. . . 22
3.2 . . . . . Montaj. . . 24
3.2.1. . . . Condiţii constructive climatice . . . 24
3.2.2. . . . Depozitarea. . . 24
3.2.3. . . . Etape de montaj . . . 24
3.3 . . . . . Tratamentul suprafeţelor . . . 27
3.3.1. . . . Solul . . . 27
3.3.2. . . . Grund . . . 27
3.3.3. . . . Tapete şi tencuieli . . . 27
3.3.4. . . . Vopsele şi lacuri. . . 28
3.3.5. . . . Detectarea conductelor care transportă agent termic . . . 28
3.4 . . . . . Rosturi şi racorduri. . . 28
3.4.1. . . . Racord culisant la perete . . . 28
3.4.2. . . . Rosturi de mişcare. . . 29
4. . . . . . . Proiectarea. . . 30
4.1 . . . . . Principii de proiectare. . . 30
4.2 . . . . . Randament de încălzire/răcire. . . 30
4.3 . . . . . Absorbţia zgomotului. . . 30
4.4 . . . . . Conexiuni hidraulice. . . 30
4.5 . . . . . Principii pentru proiectarea rosturilor . . . 31
4.6 . . . . . Tehnică de reglare. . . 31
4.7 . . . . . Confort . . . 31