Informaţii şi instrucţiuni de siguranţă PLANşEE ACUSTICE DE RĂCIRE şI PLANşEE DE RĂCIRE

<<<Inapoi la CUPRINS

PLANşEE ACUSTICE DE RĂCIRE şI PLANşEE DE RĂCIRE

Informaţii şi instrucţiuni de siguranţă

Informaţii tehnice valabile
– Informaţiile tehnice referitoare la încălzirea/răcirea suprafeţelor
– Informaţii tehnice privind principiile sistemului, tubulatură şi racorduri
Indicaţii referitoare la aceste informaţii tehnice
Valabilitate
Aceste Informaţii tehnice sunt valabile pentru România.
Navigare
La începutul acestei informaţii tehnice veţi găsi un index detaliat al titlurilor
ierarhizate şi al numerelor de pagină aferente.

Actualitatea informaţiilor tehnice
Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru întrebuinţarea corectă a produselor
noastre, verificaţi la intervale regulate dacă nu există o variantă actualizată a
informaţiilor tehnice de care dispuneţi.
Data de publicare a informaţiilor dumneavoastră tehnice este tipărită
întotdeauna în partea stânga jos a paginii de copertă.
Varianta actuală a informaţiilor tehnice este disponibilă la reprezentanţa
comercială REHAU, la comercianţii de specialitate en gros precum şi pe
Internet, putând fi descărcată de la adresa www.rehau.at sau www.rehau.ro/
downloads.
Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare
– Pentru propria dumneavoastră siguranţă şi pentru siguranţa altor persoane,
citiţi cu atenţie şi integral instrucţiunile de siguranţă şi cele de utilizare înainte
de începerea montajului.
– Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi ţineţi-le la dispoziţia dumneavoastră.
– Dacă nu aţi înţeles instrucţiunile de siguranţă sau regulile individuale de
montare, sau dacă aveţi neclarităţi în legătură cu acestea, adresaţi-vă
biroului de vânzări REHAU.
– Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate duce la daune materiale
sau accidentări ale persoanelor.
Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specificat
Planşeele acustice de răcire şi planşeele de răcire pot fi proiectate, instalate şi
exploatate numai în conformitate cu descrierea din aceste informaţii tehnice.
Orice altă utilizare este considerată a nu fi conformă cu domeniul de aplicaţie
specificat şi este prin urmare interzisă.

Respectaţi prevederile naţionale şi internaţionale de pozare, instalare, prevenire
a accidentelor şi de siguranţă la instalarea instalaţiilor cu conducte de ţevi, dar
şi indicaţiile acestor Informaţii tehnice.
Pentru domeniile de utilizare, care nu sunt cuprinse în aceste Informaţii tehnice
(aplicaţii speciale), este nevoie de consultarea departamentului nostru de
tehnologie a aplicaţiilor.
Adresaţi-vă biroului de vânzări REHAU local.
Măsuri generale de prevedere
– Păstraţi locul dumneavoastră de muncă curat şi liber de obstacole.
– Asiguraţi o iluminare suficientă a locului dumneavoastră de muncă.
– Ţineţi la distanţă de unelte şi de locurile de montaj copiii şi animalele de
companie, dar şi persoanele neautorizate. Acest lucru este valabil îndeosebi
în cazul lucrărilor de montaj în zone locuite.
– Utilizaţi exclusiv componentele prevăzute pentru sistemul REHAU respectiv.
Utilizarea altor componente care nu fac parte din sistem sau utilizarea
uneltelor sau sculelor care nu provin din respectivul sistem de instalaţii de la
REHAU poate duce la accidente sau la alte pericole.
– Evitaţi manevrarea focului deschis în mediul de lucru.
Condiţii referitoare la personal
– Dispuneţi montarea sistemelor noastre exclusiv de către persoane autorizate
şi instruite.
– Dispuneţi efectuarea lucrărilor la instalaţiile electrice sau la părţi ale
cablurilor electrice exclusiv de către persoane autorizate şi instruite în acest
domeniu.

Îmbrăcămintea de lucru
– Purtaţi ochelari de protecţie, îmbrăcăminte de lucru adecvată, încălţăminte
de protecţie, cască de protecţie, iar dacă aveţi părul lung, o plasă pentru
păr.
– Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii, acestea ar putea fi prinse în
piesele mobile ale instalaţiei.
– În cazul lucrărilor de montaj la nivelul capului sau mai sus, purtaţi o cască
de protecţie.
Referitor la montaj
– Citiţi şi urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind
sculele de montaj REHAU utilizate.
– Foarfecii pentru ţeavă de la REHAU au o lamă ascuţită. Depozitaţi şi
manipulaţi foarfecii astfel încât să excludeţi orice pericol de rănire din cauza
foarfecilor REHAU pentru ţeavă.
– La scurtarea ţevilor, respectaţi întotdeauna distanţa de siguranţă între mâna
cu care sprijiniţi ţeava şi scula tăietoare.
– În timpul procesului de tăiere, nu interveniţi niciodată în zona de tăiere a
sculei sau în zona pieselor în mişcare.
– După procesul de lărgire, capătul de ţeavă lărgit revine în forma sa iniţială
(material cu memorie). În această fază, nu introduceţi obiecte străine în
capătul de ţeavă lărgit.
– În timpul procesului de presare, nu interveniţi niciodată în zona de presare a
sculei sau în zona pieselor în mişcare.
– Până la finalizarea procesului de presare, fitingul poate cădea de pe ţeavă.
Pericol de rănire!
– La lucrările de întreţinere sau reabilitare precum şi la schimbarea locului de
montaj, scoateţi întotdeauna din priză ştecărul sculelor utilizate şi asiguraţi-
le împotriva pornirii accidentale.

<<<Inapoi la CUPRINS

Completati formularul de mai jos (atasand planurile casei) si va v-om contacta in cel mai scurt timp posibil

Daca nu aveti planuri, completati formularul de calcul APASATI AICI

 [contact-form-7 404 "Not Found"]